Khi đặt những cục gạch đầu tiên của đầu tiên lên Đảo, mình đâu có định biến Đảo thành cái nhà tù an toàn cho đám suy tưởng của mình đâu. Việc Đảo trở thành chốn an toàn để mình trút hết mọi nỗi niềm chỉ dần đến vào thời gian sau đó, khi mà…khi mà… Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Mình cũng không rõ nữa nhưng cuộc sống mà, đôi khi sự việc cứ xảy ra thôi.

Khi đặt những cục gạch đầu tiên lên Đảo, mình muốn nơi đây trở thành nơi mình giao tiếp với thế giới: giới thiệu với mọi người những điều mình cho là đẹp, thảo luận về những điều khác để mở rộng góc nhìn của mình. Bây giờ mình xếp mong muốn ấy thật gọn gàng vào category này đây, và tiếp tục những điều mình còn dang dở.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s